Norges fremste kinaspesialist

Visumtjeneste og legalisering

 

Kontakt oss  på telefon: 23 33 28 80, eller på mail: kina@mittkina.no  for mer informasjon. Eller kom innom oss i Kirkeveien 79B, på Majorstuen.

Visum til Kina:

1. Gruppevisum

2. Individuelt visum

3. Legalisering

 

1. GRUPPEVISUM

Gruppevisum kan tilbys til søkere fra hele landet. Gruppevisum kan søkes fra og med 2 personer og gjelder for opphold inntil 30 dager og for én innreise.

Ved søking av gruppevisum trengs det ikke personlig oppmøte, fingeravtrykk eller originalt pass. Vi sender det som trengs å fylles ut til kunde, som returneres til oss sammen med passkopi, passfoto, kopi av flybestilling og hotellbestilling, evt. invitasjon fra privatperson (gruppevisum kan kun gis som turistvisum). Deretter tar vi oss av hele prosessen og gruppevisumet vil bli returnert per post eller kan hentes på vårt kontor om ønskelig. 

Pris for gruppevisum er 2650,- per person + eventuelle portokostader til retur.

Vi trenger søknaden senest 15 dager før avreise. Man må entre landet innen 15 dager etter visumet er utstedt, og man må forlate Kina 30 dager etter innreise i Kina. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

2. INDIVIDUELT VISUM

Kinas ambassade utfører ikke lenger behandling av visum for vanlige søkere og fra og med 16. september 2019 har et nytt Chinese Visa Application Service Center vært i drift. Info om det nye senteret finnes her http://www.visaforchina.org Det er søkere med vanlige pass som skal søke visum via det nye senterer. De som besitter diplomatiske, service eller spesielle pass skal fortsatt forholde seg til konsularsekjsonen til ambassaden i Holmenveien som tidligere. Notarisering, legalisering og søkerer med kinesiske pass skal også benytte seg av konsularseksjonen til ambassaden. Mer informasjon om legalisering lenger ned på siden. 

Det er obligatorisk fingeravtrykk for alle søkere av visum til Kina. Søkere må nå selv møte hos service senteret for å avgi fingeravtrykk ved innlevering av søknad. Gjelder alle søkere av visum men søkere under 14 år og søkere over 70 år er unntatt fra regelen. Søkere som ikke kan avgi 10 fullstendige fingeravtrykk er også unntatt fra regelen. Avgitte fingeravtrykk lagres i 5 år og ved ny innreise til Kina på samme pass innenfor dette tidsrommet trengs ikke nye fingeravtrykk og avgis.  

Vi anbefaler alle å starte i så god tid som mulig med søkeprosessen

Åpningstidene hos servicesenteret vil være 09:00-15:00 mandag til fredag for innlevering og 09:00-16:00 for henting.

 

Våre tjenester:

Dette er per i dag disse tjenestene vi kan tilby:

  • Veiledning til utfylling av søknadsskjema her på kontoret vårt: Vi setter oss ned med kunde på vårt kontor og går gjennom skjemaet til dette er godkjent i systemet. Pris 500,- per søknad
  • Assistanse ved innlevering eller levering på vegne av kunde: Kunde sender oss papirer for gjennomgang på forhånd og vi møter kunde på avtalt tid på service senteret for innlevering av skjema og fingeravtrykk evt. leverer dokumenter for kundes vegne (gitt at fingeravtrykk er tidligere avlevert). Pris 1000,- per person.
  • Assistanse med timebestilling: Vi booker time hos service senteret på vegne av kunde. Pris 200,- per time per person.Merk at vi ikke stiller noen garanti for at søker får innvilget time i tide før avreise
  • Henting av pass etter ferdig behandlet søknad. Vi henter ut passet på visumsenteret etter ferdig behandling og sender med post tilbake til kunde, evt. kan passet hentes på vårt kontor etter avtale. Pris 500,- for ett pass + evt. portokostnader​, deretter 400,- per pass for to pass og oppover + evt. portokostnader
  • Ekspressbehandling: Vi henter ut passet på angitt dag og returnerer til kunde samme dag. Pris 600,- for ett pass + evt. portokostnader, deretter 500,- per pass for to pass og oppover + evt. portokostnader.

 

Søknadsskjema:

Alle søkere må fylle ut søknadsskjema og dette skjemaet fylles nå ut elektronisk, printes så ut og underskrives. Bildet lastes nå elektronisk opp i skjemaet, og man behøver ikke levere bilde i papir (med mindre bildet ikke blir godkjent). Krav til bilde finnes i skjemaet. Utfylling av skjema gjøres HER

 

Timebestilling:

Alle søkere må nå ha bestilt time for å få levert inn søknaden. Søkere som møter opp uten timebestilling, eller møter på annen dato enn innvilget dag, vil bli avvist. Husk at timebestillingen må printes ut og leveres sammen med søknaden.  Bestilling av time gjøres HER

 

Visumbehandling og priser hos service senteret:

Det er 4 virkedagers behandlingstid av visum etter innlevering Hos service senteret. Visum koster per i dag 600,- per person og gjelder alle typer visum. Ekspressbehandling tar 3 virkedager og koster per i dag 900,- per person og gjelder alle type visum. I tillegg tar visumsenteret et gebyr pålydende 600,- pluss moms for visumbehandlingen. Dette kommer på toppen av selve visumkostnaden. 

For å søke visum hos ambassaden trengs følgende:

-           Originalt pass (Gyldighet 6 mnd etter hjemkomst)

-           Kopi av pass

-           Utfylt og underskrevet elektronisk visumsøknadsskjema 

-           Kopi av bestilling flybilletter (må inkludere navn på reisende)

-           Kopi av bestilling hoteller (må inkludere navn på bestiller)

            Evt. invitasjon fra firma ved forretningsbesøk eller invtitasjon fra privatperson (kopi av bestilling hotell og fly bortfaller) 

-           Bekreftelse på timebestilling

 

Statsborgskap. Har man et ikke-norsk pass, trenger man også bevis for fast bosettelse, skolegang eller jobb i Norge (på engelsk) fra skatteetaten eller arbeidsgiver

 

 

3. LEGALISERING

Vi kan utføre legalisering av dokumenter. Vi ordner med legalisering av dokumentet hos Utenriksdepartmentet og leverer dokumentasjon hos ambassaden og henter disse ut igjen. Vi tar 1500,- per dokument for dette. Ta kontakt ved spørsmål eller forespørsel. 

 

mittKINA tar forbehold om at regler, rutiner, prosedyrer og priser i forbindelse med visumsøknader kan endres på kort varsel.

mittKina
-
kirkeveien 79b , 0308 oslo
-
Tlf: 23332880
-